Create the idea

About Me

Hey! I am Victor and I hold a Bachelor's degree in Economics and Finance and a Master's degree in Digital Marketing from Sofia University. I am a startup enthusiast trying to realize my project Enseek. Additionally I do creative work in the fields of marketing and design.

I have 5 years of doing creative work. I will help you with:○ Designing and building your website
○ Marketing and social media management
○ Creating videos and photos for your business
○ Writing engaging content
Check out some of my work:

Contact Me:

victor.goleminov@gmail.com
+359 885408442

A3 Wall (29.7 x 42 cm) and A5 Desk (14.85 x 21 cm)

vistas - 2024 Calendar

So excited to finally issue my very first calendar :). I am really happy to share with you one of my most favorite photos I have taken throughout the different seasons.Price:
Size A3, wall calendar - 20 BGN
Size A5, desk calendar - 15 BGN
Both calendars are spiral boundDelivery is made to an Econt/Speedy office or exact address at the recipient's expense.
Payment is done through cash on delivery.
With this option, select the Order button and fill out the form.

↓ Your Order↓

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.victorgoleminov.comВнимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Виктор Големинов (наричан по-долу "www.victorgoleminov.com" или "Интернет страницита" или "Сайт" ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.victorgoleminov.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Виктор Големинов (наричани за краткост Услуги).Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.victorgoleminov.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.Условията за поръчка, доставка и плащане в www.victorgoleminov.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 годинаВиктор Йорданов Големинов, е създател и администратор на уебсайта www.victorgoleminov.com,Условия за използване на www.victorgoleminov.comПотребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.victorgoleminov.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.victorgoleminov.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.Условия за регистрация на потребителя
При използването на www.victorgoleminov.com, Потребителят се съгласява:
да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни);да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.victorgoleminov.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.victorgoleminov уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.Защита и съхраняване на личните данни.Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.victorgoleminov.com при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.victorgoleminov.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.victorgoleminov.comВсички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.victorgoleminov.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във www.victorgoleminov.com.www.victorgoleminov.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.www.victorgoleminov.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на– обработващия плащането доставчик на платежни услуги– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката– нашия счетоводител.Сайтът www.victorgoleminov.com не събира и не обработва специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Сайта. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Сайта, Сайтът се задължава незабавно да ги изтрие.Политика За ПоверителностMоля да прочетете тази политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, моля да се свържете с нас на +359 885408442 или +359 888859229 или на victor.goleminov@gmail.com. Aко не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.Тази Политика за поверителност описва как Виктор Големинов като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на Сайта във връзка с услугите, които предоставя.Тази Политика за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на Виктор Големинов на поверителност при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн и данните, предоставяни на Виктор Големинов във връзка с назначаване на работа.Тази Политика за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта www.victorgoleminov.com за Ваше удобство и информация. Моля се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни.Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.Тази Политика за поверителност е част от Общите условия за ползване на www.victorgoleminov.com. Чрез използването на www.victorgoleminov.com Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.Лични данни, събирани чрез www.victorgoleminov.comНе е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате www.victorgoleminov.com. Но Сайтът www.victorgoleminov.com може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. Сайтът събира Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност.имеадрестелефонен номер за контактелектронна пощаЗа фирми – търговци и юридически лица – нетърговци:имеадрестелефонен номер за контактелектронна пощаадресна регистрацияЕИКБУЛСТАТидентификационен номер по ЗДДСАдминистраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно:с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага, а именно продажба на стоки и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти)за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитванеза изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово исканеза изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото правоза изпращане на закупените от физическото лице стоки;за изпращане на информационни бюлетини, в които се съдържа информация за получени нови колекции, намаления и др. Бюлетини се изпращат само след като администраторът е получил изричното съгласие на физическото лице;счетоводни целистатистически цели.Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“)Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези целиЛичните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“)Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“)Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“)Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.Нелични данни и „бисквитки“, събирани чрез www.victorgoleminov.comНие събираме информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. „Бисквитките“ или „Cookies”са малки файлове с информация, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници и сайтове. Те позволяват на уебсайта да записва действията и предпочитанията на потребителя за определен период от време, без да е необходима регистрация всеки път. „Бисквитките“ обикновено съдържат информация за името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели.Можем да споделяме с трети страни информация, която включва:брой посещения на www.victorgoleminov.comброй посетители на всяка страница от www.victorgoleminov.comимената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на www.victorgoleminov.com;Бисквитките, които ние използваме са:Задължителни бисквитки – този вид бисквитки служи за правилното функциониране на уебсайта.Бисквитки на Analytics на www.Wix.com (аналитични бисквитки) – служат са следене на посещаемостта, не съдържат лични данни, а само информация за статистични и аналитични нужди – посетени страници, както и вида на устройството: мобилно или десктоп устройство.Функционални бисквитки – Те служат за правилното функционално използване на сайта на високо ниво, за запомняне на направените от вас избори и за осигуряване на подобрени, по-лични функции.Бисквитки за прецизно таргетиране -Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.Целите, с които www.victorgoleminov.com събира и обработва лични данни, са:за да отговорим на Ваши запитвания;за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискатеза да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез www.victorgoleminov.comза да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта www.victorgoleminov.comза да търсим обратна връзка за наши продукти и услугиза целите на маркетинговата ни дейностза всяка друга цел в съгласие с тази Политика за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.Сайтът www.victorgoleminov.com съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:на физическите лица, за които се отнасят даннитена лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи (НАП, Патентно ведомство, Търговски регистър и др.);на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на бизнес дейностите на Доставчика, като например счетоводитл на Администратора и куриерски организации, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защи